Zaczynamy nowy cykl szkoleń

NOWOŚĆ! 

W lutym 2017 r. zaplanowany jest start projektu   „Lekarze w trójwymiarze –  szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”

V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

„Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej”

  • Szkolenie z zakresu usg jamy brzusznej
  • Szkolenie z zakresu usg tarczycy i szyi
  • Szkolenie z zakresu usg naczyń krwionośnych 
  • Cykle weekendowe sobota-niedziela , kursy są całkowicie bezpłatne, zapewniamy wyżywienie i nocleg/ w miarę dostępności/
  • Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i 20 punktów edukacyjnych OIL
  • Rejestracja : www.cpioz. pl – zakładka „Zapisy”