dr n. med. Adam Łukasiewicz
 specjalista radiolog
Lekarz Department

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku