ellisium

W latach 2012-2014 zrealizowaliśmy projekt  „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.1)