Projekt nr POWR.05.04.00-00-0073/16 pn.

Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miło nam poinformować, iż w związku z ogromnym zainteresowaniem naszymi KURSAMI USG zostały uruchomione dodatkowe terminy szkoleń. Dziękujemy Państwu za zaufanie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kierownikiem naukowym naszych kursów i wykładowcami są znane  autorytety w poszczególnych zastosowaniach USG we współczesnej diagnostyce medycznej, mające również duże doświadczenie w nauczaniu diagnostyki ultrasonograficznej.

W ramach projektu organizowane są trzy rodzaje szkoleń:

Kurs usg jamy brzusznej
Kurs usg szyi i tarczycy
Kurs usg naczyń krwionośnych

Każde ze szkoleń zaplanowane jest na 2 dni, sobota-niedziela,obejmuje 20 godzin zajęć , zakończone jest testem
sprawdzającym wiedzę i egzaminem praktycznym ,na podstawie których wydawany jest cetyfikat.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów dysponujących wiedzą nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim
praktyczną, przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu (usg 3D i 4D).

Plan szkoleń:

Szkolenie specjalistyczne z zakresu usg jamy brzusznej

Plan szkolenia:
 • diagnostyka usg badania żołądka
 • cechy sonograficzne raka żołądka
 • diagnostyka usg ostrych stanów żołądka i jelit
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w sonografii
 • najczęstsze błędy popełniane przy badaniach sonograficznych żołądka
 • choroba trzewna w sonografii
 • przemijające wgłobienia jelit
 • diagnostyka usg zapalenia uchyłków jelita grubego
 • zmiany niedokrwienne jelit w badaniach usg
 • diagnostyka usg raka jelita cienkiego
 • diagnostyka usg raka jelita grubego
 • badanie narządów miąższowych jamy brzusznej: trzustki, wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych, śledziony, nerek, nadnerczy
 • usg jamy brzusznej u dorosłego a dziecka
 • test końcowy

Szkolenie specjalistyczne z zakresu usg szyi i tarczycy

Plan szkolenia:
 • schemat badania szyi – anatomia i opis
 • diagnostyka usg węzłów chłonnych położonych powierzchownie
 • ocena gruczołu tarczycowego i innych struktur znajdujących się na szyi
 • struktura gruczołu tarczycowego w badaniach usg
 • zmiana hypoechogenna w usg szyi
 • USG ślinianek – ocena ślinianek przyusznych, podżuchwowych, ich wielkości, morfologii, ewentualnych zmian ogniskowych
 • choroby szyi i tarczycy i ich diagnoza poprzez badania usg
 • ziarnica złośliwa w badaniach usg
 • test końcowy

Szkolenie specjalistyczne z zakresu usg naczyń krwionośnych

Plan szkolenia:
 • podstawy przeprowadzania badań usg naczyń krwionośnych
 • co to są badania dopplerowskie i dlaczego stanowią najlepszą metodę badania naczyń krwionośnych
 • podstawy badania dopplerowskiego, ich metodyka, ocena spektrum dopplerowskiego – wartości prawidłowe przepływu
 • zaawansowanie badań usg naczyń krwionośnych, badania dopplerowskie wykonywane urządzeniami od najprostszych do najbardziej zaawansowanych, zwykły obraz a trójwymiarowa animacja
 • test końcowy

Projekt zrealizowany na mocy umowy POWR.05.04.00-00-0073/16

Dofinansowanie projektu z UE: 1 767 147,54 zł

Przejdź do Formularza Rejestracji