Dziękujemy bardzo za umożliwienie udziału w szkoleniu Usg, za bardzo
dobrą organizację i możliwość skorzystania z wiedzy Specjalistów.
Pozdrawiamy E i P.K.