free proofreading

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0073/16 pn.

Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

NZOZ „Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia” Sławomir Kadłuczka

realizował projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

„Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG  w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji lekarzy  z zakresu diagnostyki obrazowej USG

Dofinansowanie projektu z UE: 1 767 147,54 zł