dr hab.med. Jacek Janica
specjalista radiolog
Lekarz Department

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku