Od województwa, w którym przedsiębiorstwo posiada siedzibę, filię, delegaturę czy oddział, od wielkości przedsiębiorstwa, od wieku pracowników, od kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach,