Tak, Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu i nabycia umiejętności wykonywania badań USG, który posiada 20 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. z 2004 r., nr 231, poz. 2326.