lek. med. Małgorzata Kaszuba
 specjalista radiolog
Lekarz Department

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytut Onkologii w Gliwicach