dr n. med. Wacław Komarów
 specjalista radiolog
Lekarz Department

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytut Onkologii w Gliwicach