Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy kolejną edycję szkoleń

„Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”.

Dziękujemy Państwu za zaufanie.

Możliwości finansowania

FINANSOWANIE PARP – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Szkoła Ultrasonografii CPIOZ dzięki akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i  wpisowi do Bazy Usług Rozwojowych,

jest podmiotem organizującym szkolenia z możliwością dofinansowania do 80% wartości kursu.

 

Jak uzyskać dofinansowanie kursów Usg w Szkole Ultrasonografii CPIOZ „krok po kroku” ?

1. Aby uzyskać dofinansowanie należny wydrukować kartę informacyjną szkolenia: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=3411

– wybierz wybrane szkolenie, następnie na dole strony – znajduje się „DRUKUJ DO PDF

2. Z wydrukowaną kartą informacyjną należy udać się do Operatora.

Adresy Operatorów można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

3. Nie należy opłacać szkolenia Usg przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w Operatorem.

4. W biurze Operatora projektu można uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w procedowaniu wniosku o dofinansowanie wybranego przez Ciebie szkolenia.

UWAGA: W zależności od Operatora, proces rozpatrywania wniosków może wydłużyć się do 10 dni roboczych. Formalności powinno planować się z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Po podpisaniu umowy o dofinansowane z Operatorem projektu należy opłacić szkolenie zgodnie z terminem wyznaczonym w regulaminie szkolenia.

6. Po zakończonym szkoleniu, uczestnik otrzyma z Bazy Usług Rozwojowych ankietę. Z wypełnioną ankietą należy udać się do swojego Operatora w celu rozliczenia projektu i uzyskania dofinansowania.

FINANSOWANIE KFS – KRAJOWEGO REJESTRU SZKOLENIOWEGO

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu pracodawców oraz pracowników.
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

Więcej informacji: http://psz.praca.gov.pl/-/918355-jak-mozna-starac-sie-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-z-kfs-

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zalecamy sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA USG Z ZAKRESU:

Usg jamy brzusznej

Usg szyi i tarczycy

Usg naczyń krwionośnych

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem Usg wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą!

Szkolenia skierowane są do lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności.

Każde ze szkoleń zaplanowane jest na 2 dni (sobota-niedziela), obejmuje 20 godzin zajęć, w trakcie szkoleń uczestnicy będą samodzielnie wykonywać badania pacjentów z problemami zdrowotnymi pod nadzorem wykwalifikowanych konsultantów/ trenerów. Szkolenie  zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę i egzaminem praktycznym, na podstawie których wydawany jest certyfikat.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu za dodatkową opłatą.
Hotel Podlasie Białystok – pokój 1 osobowy 150 zł/ dobę ze śniadaniem; pokój 2 osobowy 190 zł doba ze śniadaniem.
Hotel Gala Kwaczała – pokój 1 osobowy 90zł/dobę ze śniadaniem, pokój 2 osobowy 140 zł/dobę ze śniadaniem

 

W latach 2017 – 2018 realizowaliśmy projekt:

„Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi”,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach szkoleń przeszkoliliśmy 1680 lekarzy.

 

zapisz się na kurs