Nasi Wykładowcy

Naszymi Wykładowcami są znane autorytety w poszczególnych metodach diagnostyki obrazowej USG, mające również duże doświadczenie w nauczaniu diagnostyki ultrasonograficznej.

KIEROWNICTWO NAUKOWE :

DR N. MED. TADEUSZ WILKOSZ spec.ch.wewn.
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

DR HAB. N. MED. ANDRZEJ USTYMOWICZ spec. radiolog
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ZESPÓŁ NAUKOWY:

Dr hab.med. Jacek Janica spec.radiolog
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr n.med. Olga Sobotko Waszczeniuk spec.radiolog
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr n.med. Adam Łukasiewicz spec.radiolog
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr n.med. Wacław Komarów spec.radiolog
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytut Onkologii w Gliwicach

Dr n.med. Przemysław Pencak spec.radiolog
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytut Onkologii w Gliwicach

Lek.med. Katarzyna Bigaj spec.ch.wewn.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Lek.med. Małgorzata Kaszuba spec.radiolog
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytut Onkologii w Gliwicach

Lek.med. Dorota Czyżewska spec.radiolog
Instytut Onkologii w Warszawie