lek. med. Dorota Czyżewska
specjalista radiolog
Lekarz Department

Instytut Onkologii w Warszawie