1. Aby uzyskać dofinansowanie należny wydrukować kartę informacyjną szkolenia ze strony Bazy Usług Rozwojowych  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=3411– wybierz wybrane szkolenie, następnie na dole strony –  znajduje się  „DRUKUJ DO PDF”.  2. Z wydrukowaną kartą informacyjną należy udać się do Operatora. Adresy Operatorów można znaleźć na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. 3. Nie należy opłacać szkolenia Usg przed pod podpisaniem umowy o dofinansowanie w Operatorem. 4. W biurze Operatora projektu można uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w procedowaniu wniosku o dofinansowanie wybranego przez Ciebie szkolenia. 5. Po podpisaniu umowy o dofinansowane z Operatorem projektu należy opłacić szkolenie zgodnie z terminem wyznaczonym w regulaminie szkolenia. 6. Po zakończonym szkoleniu, uczestnik otrzyma z Bazy Usług Rozwojowych ankietę. Z wypełnioną ankietą należy udać się do swojego Operatora w celu rozliczenia projektu i uzyskania dofinansowania.
  2. Strona PARP – Zapis kursy dofinansowane
    wybierz wybrane szkolenie, następnie na dole strony
    – znajduje się „DRUKUJ DO PDF”

    Kursy USG z dofinansowaniem