dr n. med. Olga Sobotko Waszczeniuk
specjalista radiolog
Lekarz Department

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku