Kursy USG z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy kolejną edycję szkoleń „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”. Dziękujemy Państwu za zaufanie. Możliwości finansowania FINANSOWANIE PARP – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Szkoła Ultrasonografii CPIOZ dzięki akredytac...

Szkolenia 2018

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0073/16 pn. Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, w...