Kursy Usg bez dofinansowania

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy kolejną edycję szkoleń „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”. Dziękujemy Państwu za zaufanie. Kierownikiem naukowym naszych kursów i wykładowcami są znane autorytety w poszczególnych zastosowaniach USG we ws...

Projekty Dofinansowane

PROJEKTY DOFINANSOWANE – LEKARZE W TRÓJWYMIARZE „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi” Rozpoczęcie projektu – luty 2017 r. V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodo...

Zapytania Ofertowe

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Projekt nr POWR.05.04.00-00-0073/16 pn. Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompeten...