PROJEKTY DOFINANSOWANE – LEKARZE W TRÓJWYMIARZE

„Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi”

Rozpoczęcie projektu – luty 2017 r.

Strona główna Ministerstwa Zdrowia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

„Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej”

  • Szkolenie z zakresu usg jamy brzusznej
  • Szkolenie z zakresu usg tarczycy i szyi
  • Szkolenie z zakresu usg naczyń krwionośnych
  • Cykle weekendowe sobota-niedziela , kursy są całkowicie bezpłatne, zapewniamy wyżywienie i nocleg/ w miarę dostępności/
  • Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i 20 punktów edukacyjnych OIL
  • Rejestracja : www.cpioz. pl , zakładka – ZAPISY

ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWE

W latach 2012-2014 zrealizowaliśmy projekt  „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.1)