Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego